Загреба В.П.

БІОГРАФІЯ

Загреба Василь Петрович

Сторінка в Google Академії

Резюме


В 1979 році закінчив Вінницький політехнічний інститут по спеціальності інженер-будівельник промислового і цивільного будівництва. По закінченні залишений на кафедрі інженером для наукової роботи.

З 1981 по 1984 р.р. навчався в аспірантурі при ВПІ. Працював в науково дослідному секторі ВПІ молодшим і старшим науковим співробітником.

В 1988 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Формування залізобетонних виробів методом пульсуючого пресування» і перейшов на викладацьку роботу старшим викладачем, а після доцентом кафедри «Технології будівельного виробництва».

За весь період наукової і викладацької роботи виконував госпрозрахункову тематику для підприємств будіндустрії Вінничини (завод ЗБВ м.Вінниця, Гніванський «Спецзалізобетон»).

У 1994 році перейшов працювати на виробництво і по 1988 рік працював: начальником РБУ-13 тресту «Вінницярембуд»; заступником технічного директора фірми « Агропромшляхбудіндустрія» і начальником дочірнього підприємства «Шляхбуд»; головним інженером «Вінницямоноліт».

З 1998 року знову доцент уже ВДТУ. Одночасно займався підприємництвом і співпрацював з проектною фірмою АМП «Ю.Плясовиця» в напрямку котеджного будівництва, реконструкції будівель, проектування і підсилення конструкцій.

За весь період наукової, викладацької і практичної роботи опублікував більше 50 наукових праць, в тому числі 2 монографії, 12 авторських свідоцтв на винаходи. З моєю участю і під керівництвом побудовано і реконструйовано ряд будівель і споруд.

Член Спецради по захисту кандидатських дисертацій.